FLOW22

      Det er dette som gjelder, akkurat nå.